PROGRESSteron 34 - Łódź Rezerwacja
Krok 1: Aby zarezerwować zajęcia najpierw zaakceptuj zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa w Festiwalu PROGRESSteron

Uczestnictwo w Festiwalu

 1. W festiwalu mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie za zgodą lub pod opieką rodziców.
 2. Ważne: Osoby uczestniczące w festiwalu biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć jak i pomiędzy nimi.
 3. Ważne: Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w zajęciach festiwalowych skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Konsultację lekarską zalecamy wszystkim osobom, które mają wątpliwości co do tego, jak dane zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia. W razie wątpliwości dotyczących wybranych zajęć bądź trudności w znalezieniu kompetentnej konsultacji psychologicznej, proponujemy skontaktować się z lokalnym organizatorem festiwalu.
 4. Dojrzewalnia Róż i lokalni organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.
 5. W czasie każdych zajęć, także psychologicznych, masz prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach, jeśli obawiasz się, że mogłyby one negatywnie wpłynąć na Twoje zdrowie.
 6. Dojrzewalnia Róż i lokalni organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Festiwalu z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.
 7. W wypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
 8. W trosce o najwyższa jakość zajęć prosimy o punktualne przybycie. W przypadku spóźnienia się nie będzie możliwości wejścia na zajęcia i dołączenia do nich. Organizator lokalny w przypadku spóźnienia nie zwraca opłaty za zajęcia.
 9. Zmiany dokonanej rezerwacji są możliwe tylko przez formularz zmian, link do niego przysyłany jest w liście potwierdzającym rezerwację. Przy rezerwacji opłaconej nie będą zwracane różnice w wartości zamówienia.
 10. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 11. Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku podczas udziału w Festiwalu PROGRESSteron, a w czasie trwania zajęć pod warunkiem, że zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne będą wykonywane po uzyskaniu zgody uczestników i prowadzącego.

Rezerwacje i płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest rezerwacja miejsc na zajęciach poprzez stronę internetową www.dojrzewalnia.pl oraz dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny wybranych zajęć w terminie płatności i nie później niż przed rozpoczęciem pierwszych odpłatnych zajęć.
 2. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto podane w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Wpłata powinna znaleźć się na koncie lokalnego organizatora najpóźniej po 3 dniach od daty rezerwacji miejsca. Brak potwierdzonej kwoty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie rezerwacji.
 4. Po odnotowaniu wpłaty osoba uczestnicząca otrzymuje email z potwierdzeniem. Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia, zobowiązane są posiadać na zajęciach dowód wpłaty.
 5. Zajęcia sprzedawane są w komponowanym indywidualnie karnecie. Do 3 października 2016 wymagane jest skompletowanie karnetu, po tej dacie możliwe będzie rezerwowanie pojedynczych zajęć.
 6. Na karnet składa się co najmniej 10 różyczek, każda warta jest 12 zł. (Przy opisie każdego warsztatu, wykładu czy prezentacji znajduje się jego cena symbolicznie wyrażona w postaci różyczki ).
 7. Poza karnetem cena różyczki wynosi 13 zł.
 8. Zajęcia w opłaconej rezerwacji można wymienić na inne najpóźniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem. Link do formularza zmian znajduje się w liście potwierdzającym rezerwację.
 9. Bilety na pozostałe wolne miejsca można będzie zakupić w czasie trwania Festiwalu w miejscu jego odbywania się w danym mieście.