PROGRESSteron 34 - Trójmiasto Rezerwacja
Krok 1: Aby zarezerwować zajęcia najpierw zaakceptuj zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa w Festiwalu PROGRESSteron

Uczestnictwo w Festiwalu

 1. W festiwalu mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie za zgodą lub pod opieką rodziców.
 2. Ważne: Osoby uczestniczące w festiwalu biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć jak i pomiędzy nimi.
 3. Ważne: Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w zajęciach festiwalowych skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Konsultację lekarską zalecamy wszystkim osobom, które mają wątpliwości co do tego, jak dane zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia. W razie wątpliwości dotyczących wybranych zajęć bądź trudności w znalezieniu kompetentnej konsultacji psychologicznej, proponujemy skontaktować się z lokalnym organizatorem festiwalu.
 4. Dojrzewalnia Róż i lokalni organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.
 5. W czasie każdych zajęć, także psychologicznych, masz prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach, jeśli obawiasz się, że mogłyby one negatywnie wpłynąć na Twoje zdrowie.
 6. Dojrzewalnia Róż i lokalni organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Festiwalu z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.
 7. W wypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
 8. W trosce o najwyższa jakość zajęć prosimy o punktualne przybycie. W przypadku spóźnienia się nie będzie możliwości wejścia na zajęcia i dołączenia do nich. Organizator lokalny w przypadku spóźnienia nie zwraca opłaty za zajęcia.
 9. Zmiany dokonanej rezerwacji są możliwe tylko przez formularz zmian, link do niego przysyłany jest w liście potwierdzającym rezerwację. Przy rezerwacji opłaconej nie będą zwracane różnice w wartości zamówienia.
 10. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 11. Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku podczas udziału w Festiwalu PROGRESSteron, a w czasie trwania zajęć pod warunkiem, że zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne będą wykonywane po uzyskaniu zgody uczestników i prowadzącego.

Rezerwacje i płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest rezerwacja miejsc na zajęciach poprzez stronę internetową www.dojrzewalnia.pl oraz dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny wybranych zajęć w terminie płatności i nie później niż przed rozpoczęciem pierwszych odpłatnych zajęć.
 2. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto podane w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Wpłata powinna znaleźć się na koncie lokalnego organizatora najpóźniej po 3 dniach od daty rezerwacji miejsca. Brak potwierdzonej kwoty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie rezerwacji.
 4. Po odnotowaniu wpłaty osoba uczestnicząca otrzymuje email z potwierdzeniem. Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia, zobowiązane są posiadać na zajęciach dowód wpłaty.
 5. Zajęcia sprzedawane są w komponowanym indywidualnie karnecie. Możliwe jest też rezerwowanie pojedynczych zajęć.
 6. Na karnet składają się zamówienia za co najmniej 100 zł.
 7. Zajęcia w opłaconej rezerwacji można wymienić na inne najpóźniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Link do formularza zmian znajduje się w liście potwierdzającym rezerwację.
 8. Bilety na pozostałe wolne miejsca można będzie zakupić w czasie trwania Festiwalu w miejscu jego odbywania się w danym mieście.