warsztat / psychoedukacja

Grunt do zmiany – wprowadzenie do procesu osobistej transformacji w ujęciu Gestalt

Powołując się na mądrość taoistyczną, "każda podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku". Często jednak bywa on najtrudniejszy, i w rezultacie popychamy się do zmiany lub poddajemy w poczuciu rezygnacji.

Zapraszam do rozważenia alternatywnego tłumaczenia myśli Lao Tzu, a mianowicie, że "każda podróż rozpoczyna się pod naszymi stopami". Tym samym, na zajęciach będziemy przyglądać się na jakim gruncie rozpoczynamy proces zmiany – zewnętrznych nakazów, inspirujących wizji, czy doraźnych emocji i doznań, ze szczególną uważnością na to, jak korzystamy z oparcia w ciele w momencie, gdy chcemy coś zmienić w naszym życiu.

Zajęcia adresowane są dla osób gotowych na zmianę w życiu osobistym, jak i dla tych, którzy w oparciu o własny rozwój są zainteresowane rozwijaniem praktycznych umiejętności i pogłębianiem wiedzy w kontekście wspierania innych w procesie osobistej transformacji.

Wymagania: wygodny strój, mata lub koc do siedzenia.

Uwagi organizatora: UWAGA: Zajęcia odbędą się w sali szkoleniowej przy ul. Paulińska 4, I piętro, pok. 21

Prowadzi:

Jacek Panster
Absolwent Uniwersytetu w Toronto (M.A., 2001), dyplomowany psychoterapeuta Instytutu Gestalt w Toronto (GIT, 2004) i absolwent 3-letniego programu Instytutu Integratywnej Pracy z Ciałem i Terapii Ruchem z Anglii (IBMT, 2014), obecnie w trakcie szkolenia dyplomowego. Posiada uprawnienia do pracy indywidualnej i grupowej i jest trenerem 2-go stopnia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2003 roku prowadzi psychoterapię indywidualną, zajęcia rozwoju osobistego, a w ostatnich latach również warsztaty szkoleniowe i superwizyjne dla terapeutów-praktyków. Przez 6 lat w zespole Centrum Counsellingu Gestalt, w 2013 roku Jacek rozpoczął własną działalność "Poza Granice" we współpracy z ośrodkami w kraju i za granicą. W praktyce indywidualnej i grupowej łączy podejście somatyczne i rozwojowe w ramach psychoterapii Gestalt. Wykorzystuje również elementy ścieżki szamańskiej, szczególnie w obszarze fundamentalnego kontaktu człowieka z Naturą.

jack.panster@gmail.com; tel. 698 687 720


Terminy:

program | harmonogram | rezerwacja