warsztat / psychoedukacja

Labirynt – czyli droga do siebie. Planuję swoje życie w zgodzie ze sobą.

„ – a teraz kilka kroków

od ściany do ściany,

tymi schodkami w górę,

czy tamtymi w dół,

a potem trochę w lewo,

jeżeli nie w prawo,

od muru w głębi muru

do siódmego progu,

skądkolwiek, dokądkolwiek

aż do skrzyżowania, gdzie się zbiegają,

żeby się rozbiegnąć

twoje nadzieje, pomyłki, porażki,

próby, zamiary i nowe nadzieje

............................................... (W. Szymborska „Labirynt”; fragment)

Bardzo ważne jest, żeby przemyśleć, czego chcielibyśmy jeszcze w życiu doświadczyć, co mieć, czego dokonać. Jeśli to zrobimy będziemy mieli większą świadomość siebie, swoich życiowych celów i tego co jest dla nas naprawdę ważne. Zmieni się również nasz stosunek do czasu i planowania zajęć. Skuteczniej uchronimy się od rozczarowań i poczucia, że nie wykorzystaliśmy swojego czasu w pełni.

Dlatego warto przyjrzeć się sobie, swojej życiowej drodze i odpowiedzieć na kilka pytań: Co jest dla mnie najważniejsze?; Czego naprawdę chcę, czego pragnę?; W jakim momencie życia teraz jestem?; Czym się kieruje w swoich życiowych wyborach, czy żyję w zgodzie ze sobą? Do czego dążę...?

Tyko wtedy kiedy spróbujemy odpowiedzieć sobie na te pytania możemy ruszać „w dalszą drogę”, we właściwym kierunku.

„Możesz wybierać

gdzie być albo nie być,

przeskoczyć, zboczyć

byle nie przeoczyć....”

( W. Szymborska „Labirynt”; fragment)

Prowadzi:

Izabella Świłło
Psycholog , trener, wykładowca, coach. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego; specjalizacja z psychologii rozwojowej. Posiada międzynarodowy certyfikat trenera kompetencji miękkich. Ukończyła studia podyplomowe z coachingu, Szkołę Coachów Akademii SET (poziom podstawowy i mentorski) oraz szereg szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Prowadzi szkolenia i warsztaty z szerokiego zakresu tematów takich jak: komunikacja, autoprezentacja i budowanie wizerunku, współpraca, efektywne zarządzanie, motywowanie, panowania nad stresem, inteligencja emocjonalna (i inne), dla różnych grup odbiorców. Bierze udział w przygotowaniu, koordynacji i realizacji wielu projektów. Współautor narzędzia do badania kompetencji personalnych i społecznych oraz podręcznika użytkownika. Bierze czynny udział w konferencjach dotyczących umiejętności personalnych i społecznych, kompetencji biznesowych i przedsiębiorczości. Autorka artykułów i publikacji z zakresu psychologii.

izaswillo@wp.pl; tel.kom. 609 520 016


Terminy:

program | harmonogram | rezerwacja