10 kroków do spełnienia Codziennie sprawdzone rady najlepszych Trenerów. Skorzystaj i ciesz się życiem!
___

10 kroków do większej bliskości w związku

Czy wiesz, czym różni się miłość od przywiązania? Czy chcesz poznać sprawdzone sposoby jak poczuć się jeszcze bliżej w ważnym dla Ciebie związku? Czy chcesz poznać sposoby jak unikać komunikacyjnych raf? 10 krokami dzieli się z Tobą Ewa Panufnik, współzałożycielka Dojrzewalni Róż.

Jej motto

„Stałem się szczęśliwszy, gdy przestałem zajmować się sobą.”
Robert Thurman, Inner Revolution

10 kroków

  1. Przestań koncentrować się na tym, co partner/ka może Ci dać. Często mylimy miłość z przywiązaniem i uzależnieniem od innych. Bardzo łatwo to rozpoznać: kiedy nasza uwaga koncentruje się przez większość czasu na tym, czy partner/ka spełnia nasze potrzeby i oczekiwania, i od tego uzależniamy nasze ciepłe uczucia do niego/niej, a bardzo rzadko staramy się wczuć w jego/jej potrzeby i wyjść im naprzeciw – mamy do czynienia z przywiązaniem. Byron Katie zachęca, aby „pominąć pośrednika” na naszej drodze do odczuwania satysfakcji i radości życia. Przestaniemy bowiem traktować wspieranie go/jej w ich zaspokajaniu jako transakcję wymienną. Pojawi się w nas akceptacja i czysta radość dawania – wzbogacania czyjegoś życia. Pytaj siebie zatem jak najczęściej: „Co mogę tu ofiarować?”, „Jak mogę okazać swoją miłość?” „Jak mogę otworzyć serce, na tę osobę, na tę sytuację?”
  2. Zdaj sobie sprawę, że - jak każdy - Twój partner/ka ma w sobie zranienia, których doświadczył/a w dzieciństwie i które łatwo mogą wydobyć się na wierzch sprowokowane Twoim zachowaniem. Staraj się ich nie zaogniać.

  3. Zakładaj zawsze dobre intencje bliskiej osoby. Nawet najbardziej bolesne dla Ciebie działania drugiej osoby były próbą zaspokojenia ważnych dla niej życiowych potrzeb. Niestety, nie znalazła ona w tamtym momencie na ich spełnienie lepszego (uwzględniającego także Ciebie) sposobu. Potraktuj tę sytuację jako punkt wyjścia do rozmowy i burzy mózgów, jak można połączyć Wasze potrzeby przy kolejnej podobnej sytuacji.
  4. Przypominaj sobie, że zawsze masz wybór, w jaki sposób usłyszysz bliską osobę. Każda krytyka to wołanie o empatię i pomoc w spełnieniu ważnej dla niej potrzeby. Czy jesteś gotowy/a je usłyszeć bez odbierania krytyki osobiście? Zainspiruj się słowami Miki Kashtan, trenerki Nonviolent Communication z USA, która proponuje zobowiązać się przed sobą samym/ą: „Nawet kiedy moje potrzeby są w dużym stopniu niespełnione, decyduję się, że moje serce pozostanie otwarte. Jeśli zauważę, że pogrążam się w ocenach, złości i negatywnych emocjach, poszukam pomocy, aby je przetransformować i spotkać drugą osobę z miłością.”

  5. Staraj się wczuć w to, czego potrzebuje Twój partner/ka. „Empatia stanowi fundament każdej znaczącej relacji. Kiedy ktoś rozumie twoje uczucia, zyskujesz wrażenie, że twoja wewnętrzna istota jest dla tej osoby realna – że dla jej Ja istniejesz jako Ty, wraz ze swoimi uczuciami i potrzebami, które szanuje.” (Rick Hanson, „Mózg Buddy”) Kiedy partner/ka dzieli się z Tobą czymś ze swojego życia, postaraj się wysłuchać go/ją tak, jak sama chciałabyś być wysłuchana – bez przerywania, udzielania rad, oceniania, deprecjonowania uczuć, litowania się - z otwartym sercem staraj się zauważyć, jak poprzez uczucia i potrzeby przejawia się w nim/niej życie. Możesz zachęcić bliską osobę do dzielenia się, pytając: Co się dzieje w Twoim życiu? Za czym tęsknisz? Czym się cieszysz w ostatnich dniach?
  6. Pamiętaj, że każde „Nie” ze strony rozmówcy oznacza „Tak” dla jego innej (niż potrzeba wzbogacania Twojego życia), ważnej i żywej w tym momencie potrzeby. Nie oznacza, że partner/ka Cię nie kocha lub że Cię odrzuca.
  7. Proś, a nie żądaj. Jaka będzie Twoja reakcja na odmowę? Czy Twoją intencją jest, aby bliska osoba zrobiła to, o co prosisz tylko wówczas, jeśli sama tego chce? Czy też zgadzasz się, by spełniła to, o co prosisz, kierowana poczuciem obowiązku, winy, strachu przed konsekwencjami? Jeśli spotkawszy się z odmową, uderzysz w ton krytyczny lub osądzający, odmówisz partnerowi/ce ciepłych uczuć, znaczy to, że nie prosiłaś, a żądałaś. Kiedy bliska osoba słyszy żądanie, widzi przed sobą tylko dwa wyjścia – uległość albo bunt. W obu wypadkach traktuje prośbę jako próbę wywarcia przymusu i jest jej trudniej zareagować ze współczuciem, skutkuje to także utratą zaufania i otwartości wobec Ciebie w przyszłości.
  8. Zdecyduj, czy chcesz mieć rację, czy chcesz być szczęśliwa/y - na czym najbardziej Ci zależy w tej rozmowie, konflikcie, relacji? Czy udowodnienie swojej racji przybliży Cię do tych rzeczy, czy raczej oddali (np. jeśli szukasz spełnienia potrzeby kontaktu i bliskości, udowodnienie partnerowi, że jest niekontaktowy, niekoniecznie pomoże Ci te potrzeby spełnić). Sprawdzaj, zanim się odezwiesz, czy to, co masz do powiedzenia: jest zgodne z prawdą, czy jest życzliwe, łagodne i pożyteczne oraz czy to odpowiedni czas?

  9. Nie bój się konfliktów. Traktuj je jako zaproszenie do rozwoju (bez konfliktów nie ma ruchu - nie ma zmiany - nie ma życia). Przeważnie unikamy konfliktów, bo boimy się, że oddalają nas od siebie nawzajem. Tymczasem każdy konflikt to szansa na pogłębienie więzi między nami a naszymi bliskimi: „To moja perspektywa i potrzeby, to twoja – jak możemy je połączyć?” Uznaj, że Twoja perspektywa nie jest kompletna: widzisz tylko część rzeczywistości i potrzebujesz poznać też kawałek należący do partnera/rki – jego/jej perspektywę, aby zobaczyć całość i dopiero na tej podstawie podjąć działanie. Dzięki konfliktowi wzrasta intymność w związku - konflikt daje nam okazję do szczerości, autentyczności, doświadczenia empatii, czyli do głębokiego kontaktu, na który rzadko mamy czas w codziennym zabieganiu.
  10. Angażuj się w budowanie kontaktu z partnerem na co dzień: wyobraź sobie, że łączy Was lina z rodzaju tych, które łączą kosmonautę ze statkiem kosmicznym – cokolwiek nie robicie, ona zawsze jest obecna. Zastanów się, co się na nią składa – to, że macie wiele wspólnych przeżyć, podobne wartości, jesteście dla siebie wsparciem? Po obudzeniu, pomyśl najpierw, co lubisz w swoim partnerze – pierwsza myśl definiuje emocjonalny kontekst całego dnia i ton emocjonalny kolejnych myśli. Ustalcie sobie raz w tygodniu godzinę na dzielenie się tym, co w Was żywe. Przytulaj partnera przynajmniej 6 razy w ciągu dnia przez 6 sekund, podobno im mniej przytulania, tym łatwiej budować urazę i żal. Przynajmniej raz dziennie podziel się z partnerem, że jest dla Ciebie ważny, że bycie z nim ma wielką wartość, itp.

Praktyka

Po obudzeniu się pomyśl, co lubisz w swoim Partnerze – pobądź z tymi myślami przez parę chwil. Podziel się z Partnerem tym, jak jest dla Ciebie ważny, że bycie z nim ma wielką wartość, itp. Postaw na konkret - pomyśl, za co chciałabyś/chciałbyś Jej/Jemu podziękować. Bądź jak najbardziej kon­kret­na/y, blisko swych uczuć i speł­nio­nych potrzeb, np. jestem szczęśliwa, kiedy idziemy razem na spacer.

Nasza trenerka

Ewa Panufnik

 

Współzałożycielka Doj­rze­wal­ni Róż i Fes­ti­wa­lu PRO­GRESS­te­ron, współ­au­tor­ka projektu i współzałożycielka Szko­ły Trenerów Komunikacji opartej na Em­pa­tii, założycielka Studium Porozumienia Bez Przemocy, od 9 lat uczy się, pasjonuje oraz promuje i przekazuje wiedzę o metodzie Nonviolent Communication w Polsce. Szko­li­ła się na licznych warsztatach polskich i międzynarodowych, także tych pro­wa­dzo­nych przez autora metody - Marshalla Rosenberga. Ukończyła Studium Psy­cho­lo­gicz­nej Pracy z Grupami i Or­ga­ni­za­cja­mi (program Ośrodka Psychoterapeutyczno - Szkoleniowego PO­ZA CEN­TRUM przy Polskim Towarzystwie Psychologii Zo­rien­to­wa­nej na Proces). Autorka i koordynatorka projektu Am­ba­sa­do­rzy Empatii, w ramach którego przeszkoliła już ponad 1000 osób. Autorka bloga i programu www.gdy­bym­do­ros­la.com, poświęconego rozwojowi osobistemu oraz rocznego projektu rozwojowego eve­ry­day­a­litt­le­hap­pier.org. Laureatka Kryształowego Zwierciadła.

Zapraszamy

Zapraszamy Cię tutaj codziennie...

Zaproś przyjaciółkę do akcji, wyślij
e-kartkę

Świętuj z nami w większym gronie. Wyślij zaproszenie do ogrodu róż do Twoich znajomych.
Dziękujemy!

Przykładowa kartka

Facebook